Je Suis Charlie

ما همه شارلی هستیم

بیانیه گروهی از روزنامه نگاران مستقل ایرانی: ما همه شارلی هستیم! به تحریریه شارلی ابدو همکاران گرامی، جنایت بی سابقه ای که در روز هفتم ژانویه تو...

تظاهرات چپ ها

اعلام موجودیت جبهه آزادی و برابری...

برای آنانکه می خواهند آزادی را تنفس کنند تنها یک مجرا باقی مانده است: انقلاب. در حالیکه باندها و نیروهای مرتجع و جنایتکار، سراسر منطقه را به خاک و خو...

مهناز محمدی

مهناز محمدی زندانی شد...

آزادی بیان- مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان که حکم پنج سال زندان داشت، امروز خود را به زندان اوین معرفی کرد و زندانی شد. مهناز محمدی که در سال ...

تصویری از گزارش پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی

بیانیه ۲۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ در ب...

ملت شریف ایران در پی اظهارات سراسر دروغ رئیس سازمان زندان‌ها و برخی مقامات حکومتی و همچنین پخش گزینشی درگیری‌ها در بند ۳۵۰ زندان اوین موارد ذیل ج...

پیشخوان

شارلی ابدو به فارسی

شارلی ابدو به زبان فارسی

نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله تروریستی به این هفته نامه طنز چپ گرا و بی خدا با تیراژ ۳ میلیون نسخه منتشر شده است، بخشی از کارتون های ای...

فرهنگ و هنر

شارلی ابدو به فارسی

شارلی ابدو به زبان فارسی

نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله تروریستی به این هفته نامه طنز چپ گرا و بی خدا با تیراژ ۳ میلیون ن...

نیمرخ

شارلی ابدو به فارسی

شارلی ابدو به زبان فارسی

نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله تروریستی به این هفته نامه طنز چپ گرا و بی خدا با تیراژ ۳ میلیون نسخه منتشر شده است، بخشی از کارتون های ای...

هوای تازه

فریبا داوودی مهاجر

فریبا داوودی مهاجر :صدای امریکا رسانه ای بدون استراتژی رسانه ای

روزهای نخست پس از کودتای انتخاباتی سال 88 بود و من به یکی از برنامه های صدای آمریکا دعوت شده بودم . روزهایی که پس از اعلام نتیجه انتخابات ،...